Vjerujte nam, mi smo računovođe!

Trust us. We are accountants.

Accounting. Act. Count. Think.

NAŠE USLUGE

Obavljamo sve vrste računodstvenih usluga potrebnih za Vaš biznis, porezno savjetovanje prema aktuelnim propisima, finansijsko planiranje, primjenu i kontrolu, te vođenje poslovnih knjiga, za sve oblike poslovnih subjekata kao što su sve vrste obrtne djelatnosti, sve vrste preduzeća kao i Udruženja.

RAČUNOVODSTVO

POREZNO SAVJETOVANJE

POSLOVNO SAVJETOVANJE

OSTALE USLUGE

RAČUNOVODSTVO  je sistem čije funkcionisanje osigurava informacije o finansijskom položaju, uspješnosti poslovanja, tokovima gotovine, promjenama na kapitalu i drugim finansijskim i nefinansijskim informacijama značajnim za eksterne i interne korisnike finansijskih izvještaja;

 

Računovodstvo obuhvaća: 

  • Knjigovodstvo – podrazumijeva evidentiranje, klasificiranje i sumiranje poslovnih transakcija i čuvanje originalne poslovne dokumentacije koja pruža dokaze o tim transakcijama;
  • Računovodstveno planiranje – usmjereno na buduće poslovne događaje, odnosno smanjenje neizvjesnosti budućega poslovanja
  • Računovodstvenu analizu – objašnjenje uzroka i posljedica uočenih odstupanja
  • Računovodstvena kontrola -identificiranje odstupanja između planiranoga i ostvarenoga.

Navedeni dijelovi računovodstva zajedno čine sustav računovodstvenog informiranja.
Računovođa vodi brigu o tome da se financijski poslovi u poduzeću obavljaju u skladu s važećim pravilnicima, standardima i zakonskim propisima.

POREZNO SAVJETOVANJE

Da bi izbjegli posljedice lošeg upravljanja porezima i da bi iskoristili sve ponuđene mogućnosti, morate biti dobro upoznati sa zakonskim regulativama, tako i praktičnim načinima primjene tih zakona za svaku kompaniju. „CA“ će se pobrinuti da postignete maksimalnu poreznu efikasnost u kratkom i dugom roku.

Porezni savjeti

  • porez na dohodak
  • porez na dobit
  • porez na dodanu vrijednost
  • porez na promet nekretnina
  •  i dr.

POSLOVNO SAVJETOVANJE

Usluge poslovnog savjetovanja usmjerene na područje pružanja stručne pomoći u svim segmentima poslovanja. Savjetovanje u području poslovnog planiranja, reorganizacije, poboljšanja efikasnosti poslovanja, zapošljavanja…

OSTALE USLUGE

Obilazak klijenata radi skupljanja potrebne dokumentacije, dostvaljanja podignute gotovine, ovjeravanja raznih obrazaca, podnošenja poreskih prijava poreskim upravama, skupljanja i uplate dnevnog pazara i sličnih poslova.

Kako radi CA tim?

Vaša obaveza je da nam redovno dostavljate dokumentaciju lično ili putem e-mail-a.

Naše obaveze su: da sve složimo, skeniramo, knjižimo, obračun PDV i kreiranje PDV prijave i predaja Upravi za indirektno oporezivanje, kao i priprema svih ostale zakonski obavezne izvještaje i predaja istih. Obračun plata i dostava platnih listi uposlenicima, kao i priprema naloga za plaćanje i predaja prijava poreznoj upravi je naš posao.

Knjigovodstveni program u kojim radimo: WAND