Vjerujte nam, mi smo računovođe!

Trust us. We are accountants.

Accounting. Act. Count. Think.

CA – Preduzeća PLUS

Ovaj paket usluga namijenjen je klijentima koji žele istinski da se posvete ciljevima i planiranju budućnosti u okviru svog poslovanja, u ovom slučaju CA postaje dio tima će pružiti sve usluge navedene u CA – PREDUZEĆE paketu i pored toga za vas radi izradu i pripremu dokumentacije za knjigovodstvo, koja štedi puno vašeg vremena. Na ovaj način zaokružujemo ponudu uslugama iz knjigovodstva i računovodstva, pojednostavljeno se bavimo kako evidentiranjem poslovnih promjena u skladu sa važećim zakonima. Sa uslugom kontroling-a pružamo sveobuhvatnu analiza poslovanja, praćenjem realizacije poslovnih ciljeva s ciljem podrške menadžmentu pri donošenju poslovnih odluka.

Cijena već od

600,00 KM*

*Finalne cijene navedene kod svakog paketa će zavisiti od broja uposlenih, broja izlaznih i ulaznih faktura,
vrste djelatnosti, da li je klijent u sistemu PDV-a.