Vjerujte nam, mi smo računovođe!

Trust us. We are accountants.

Accounting. Act. Count. Think.

USLUGE

RAČUNOVODSTVO

POREZNO SAVJETOVANJE

POSLOVNO SAVJETOVANJE

OSTALE USLUGE

MI SMO 2CA

AIDA POTOGIJA

Nakon završene gimnazije upisujem Ekonomski fakultet u Sarajevu, završavam dvogodišnji studij, a u međuvremenu se zapošljavam u građevinskoj firmi Butmir d.o.o. Nastavljam sa obrazovanjem na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu nakon kojeg dobivam zvanje BA poslovanja. Uz istodobno obavljanje poslova kao referenta u računovodstvu pa sve do računovođe uz stečeno zvanje certificiranog računovođe i konstantnu edukaciju.

SANELA SALIHBEGOVIĆ

Sa ukupno 14 godina iskustva u računovodstvu imala sam priliku izrađivati računovodstvene izvještaja i predstavljati njihove rezultate, analizirati finansijske informacije, upravljati platnim spiskovima i kontrolirati prihode i rashode, vršiti pripremne procedure i biti podrška procesu revizije, sastavljati i predstavljati izvještaje, budžete, poslovne planove, pružati usluge poreskog planiranja, pripremati finansijska predviđanja i analizu rizika, te rješavati slučajeve insolventnosti. Uporedo sam obavljala funkciju generalnog menadžera u internacionalnoj kompaniji VELUX, gdje sam tokom 12 godina imala priliku baviti se i komuniciranjem strategija, donošenjem poslovnih odluka, vođenjem prodajnih i marketinških strategija, održavanjem komunikacije unutar tima transparentnom i konstruktivnom, promoviranjem kompanije i proizvoda.

ABDULAH POTOGIJA

Konsultant

Dipl.ecc i cerificirani računovođa sa važećom licencom i sa 44 godine radnog iskustva.  Od 1976. godine počinje sa radom u GP Put kao šef knjigovodstva u OUR -u DIS. Od 1986. godine Rukovodilac finansija – Unis Tours. I od 1999. godine kao Finansijski direktor u građevinskoj firmi Butmir d.o.o.

PAKETI USLUGA