Vjerujte nam, mi smo računovođe!

Trust us. We are accountants.

Accounting. Act. Count. Think.

USLUGE

RAČUNOVODSTVO

POREZNO SAVJETOVANJE

POSLOVNO SAVJETOVANJE

OSTALE USLUGE

MI SMO 2CA

AIDA POTOGIJA

Nakon završene gimnazije upisujem Ekonomski fakultet u Sarajevu, završavam dvogodišnji studij, a u međuvremenu se zapošljavam u građevinskoj firmi Butmir d.o.o. Nastavljam sa obrazovanjem na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu nakon kojeg dobivam zvanje BA poslovanja. Uz istodobno obavljanje poslova kao referenta u računovodstvu pa sve do računovođe uz stečeno zvanje certificiranog računovođe i konstantnu edukaciju.

PAKETI USLUGA

GrabMyEssay Promo Code OvernightEssay.com discount 24hwritemyessay.com Discount Code Akademized.com discounts bid4papers discount code QuickAssignmentHelp.co.uk Coupons 2023 CollegeEssayPay.com promo code