Vjerujte nam, mi smo računovođe!

Trust us. We are accountants.

Accounting. Act. Count. Think.

CA – Obrt

Ovaj paket usluga je naš osnovni paket knjigovodstvenih usluga, namijenjen Obrtnicima, a uključuje:

 • Finansijsko knjigovodstvo obračun plata i knjiženje izvoda.
 • Vođenje Knjige prihoda i rashoda,
 • Vođenje Knjige prometa
 • Evidencija o potraživanjima i obavezama
 • Popis dugotrajne imovina
 • Materijalno knjigovodstvo: Ulaz-izlaz materijala, evidencija zaliha gotovih proizvoda, sitnog inventara, rezervnih
  dijelova.
 • PDV – KUF, KIF i PDV prijave;
 • Godišnje prijave za obrtničke djelatnosti:
  – Izrada obrasca SPR-1053 – Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti
  – Izrada obrasca GPD-1051 – Godišnja prijava poreza na dohodak
 • Obračun taksi i izrada i predaja prijava.
 • Informisanje klijenta o izmjenama propisa koji se tiču finansijskog poslovanja.

Cijena već od

100,00 KM*

*Finalne cijene navedene kod svakog paketa će zavisiti od broja uposlenih, broja izlaznih i ulaznih faktura,
vrste djelatnosti, da li je klijent u sistemu PDV-a.