Šta radi računovođa?

Šta radi računovođa?

Studija koju je proveo Intuit, tvorac QuickBooks-a i drugog finansijskog softvera, otkrila je da 89% malih preduzeća kaže da su uspješniji sa računovođom ili savjetnikom. Zašto? Šta rade računovođe? Računovođe rade puno više nego što ljudi misle i mogu pomoći...
5 Osnovnih principa računovodstva

5 Osnovnih principa računovodstva

Za svako je poslovanje neophodno imati na umu osnovne računovodstvene principe kako bi se osigurala najtačnija financijska pozicija. Vaši klijenti i zainteresirane strane održavaju povjerenje u vašu kompaniju, tako da je bilježenje pouzdanih i ovjerenih podataka...