Mnogim malim preduzećima i obrtnicima predstavlja izazov zaposliti računovođu. Pogotovo s pravim vještinama za evidentiranje svih poslovnih promjena, pripremu financijskih izvještaja, upravljanje poslovanjem transakcijskih računa, analizu financijskih podataka njihove kompanije. Danas je još izazovnije pronaći kvalificirananog računovođu po pristupačnoj cijeni. Više od 1/3 malih preduzeća koristi usluge eksternog računovodstva – knjigovodstva. Zanimljivo je da se većina malih firmi koje angažiraju eksternu agenciju ne osjeća se sigurnim da samostalno vode računovodstvo. Iako se uobičajeno vjeruje da bi računovodstvo trebalo obavljati interno, prije nego donesete ovu odluku zapitajte se da li unutar svoje firme imate potrebne vještine i iskustvo za obavljanje ovog posla. Takođe, procijenite da li vaše osoblje ima dovoljno vremena i znanja da se nosi sa sve većim računovodstvenim zadacima.
Ko može obavljati posao kvalitetnije i isplativije od računovodstvene agencije kojoj je to primarno zanimanje. Iskustva mnogih direktora – vlasnika primijetili različite pozitivne aspekte prelaskom na eksterne usluge kako na kvalitet računovodstvenih usluga, a isto tako uticaj na njihovo poslovanje, zaposlenike i kupce.

Stoga želimo podijeliti 7 prednosti firmi koje su iskusili nakon što su odlučili prepustiti računovodstvo eksternog agenciji:

  1. Ušteda novca
    Generalno, većina firmi usluge eksterne račnunovodstvene agencije smatra dodatnim, a time i nepotrebnim troškovima za njihovo poslovanje. Praksa je pokazala suprotno. Klijenti koji su donijeli odluku da prepuste računovodstvo eksternoj agenciji spremni su smanjiti svoje troškove, ali bez smanjenja kvaliteta usluge. Uštede prelaskom na eksterne račnunovodstvene usluge mogu biti prilično velike, jer većina kompanija može ponuditi svoje usluge po nižim troškovima jer:
     Ne isplaćujete plate, tako da nema poreza i doprinosa, nema bolovanja, godišnjih odmora
     Ne trošite kancelarijski materijal, za odjel računovodstva
     Ne plaćate prekovremeno ili nepotpuno radno vrijeme
     Ne dolazi do gubitka produktivnosti, koje mogu da se jave kod stalno zaposlenih.
  2. Ušteda vašeg vremena
    Postupak zapošljavanja i upravljanja ljudskim resursima je kompleksan posao, iziskuje vrijeme i resurse kako bi se kreirala strategija zapošljavanja, odabira kandidata, motivacije, ulaganje u edukaciju… umjesto toga ovo vrijeme možete posvetiti poslovima koji stvaraju vrijednost.
  3. Stručnost
    Eksterne usluge pružaju vam mogućnost da po pristupačnoj cijeni angažirate računovođu – knjigovođu s višim nivoom stručnosti. Agencije koja se bave računovodstvenim uslugama moraju neprestano poboljšavati svoje vještine i kvalifikacije kako bi ostale konkurentne na tržištu. U agencijama je angažovano više stručnih osoba koje mogu lako podijeliti nove računovodstvene trendove, rješenja i alate. Da dodamo još, računovodstvene agencije imaju širi pristup obuci, kursevima i kontinuirano prate sve zakonske promjene.

  1. Fleksibilnost
    Računovodstvene agencije imaju dostupnost resursa da prate rast vašeg poslovanja bez ikakvog zaostajanja. Na primjer, ako je vaš rast iziskuje veći angažman, vrlo lako se može uključiti ekstra radna snaga, a sve ovo bez potrebe za zahtjevnim procesom zapošljavanja. Angažovanost agencije, pa tako i troškova je fleksibilna stavka ona prati dinamiku vašeg poslovanja.
  2. Automatizacija bez ulaganja u tehnologiju
    Većina računovodstvenih agencija koristi vrhunske softvere za automatizaciju računovodstva kako bi uštedjela vrijeme i smanjila rizike.
  3. Kontrola rizika
    Korištenjem eksternih usluga smanjit ćete vjerovatnoću interne prevare.
  4. Računovođa je vaš savjetnik
    Dobar računovođa uvijek će dati savjete o tome kako računovodstvo učiniti efikasnijim. Ponekad može surađivati s nekoliko kompanija i predložiti izvrsno iskustvo od drugog klijenta. Bilo da se radi o porezu, računovodstvenom softveru ili čak pružanju financijskih savjeta.